top of page

Ukázka realizovaných projektů

Připravili jsme pro Vás průřez některými zajímavými projekty ve strojírenství, na jejichž realizaci se podílela ALEGRI GROUP od roku 2001.

Naši proškolení pracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti z České republiky i ze zahraničí.

Trojský most

Trojský most je silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze. Veřejnosti byl slavnostně otevřen 4. října 2014. Vede z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Nové Povltavské a Trojské v Troji.

Bernburg

Na jihozápadě Saska-Anhaltska je budován silniční obchvat města Bernburgu. Pro převedení tohoto okruhu přes řeku Saale.

Mokré Lazce

Most celkové délky 330,0 m tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětím od 39,0 do 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Trojský most
Trojsky most 015
Trojsky most 009
Trojsky most 008
Trojsky most 1
Trojský_most_001
Demontáž podporové konstrukce
Podporová_konstrukce
Svár PF
Svar bugem Trojsky most Praha
Bernburg
Bernburg
Bernburg
Bernburg
Montáž oblouku Bernburg
Montáž mostu Bernburg
Bernburg
Pohled na Most
Mokré Lazce
Mokré Lazce připrava
Mokré Lazce
Mokré Lazce montáž
Mokré Lazce
Mokré Lazce

Bratislava

Starý most je nejstarší dochovaný most vedoucí přes řeku Dunaj v Bratislavě.

Most je tvořen železnými díly, stojí na kamenných pilířích. Jeho délka činí 460 m; vede přes něj jak lávka pro pěší, dráha tramvají i dvouproudová vozovka pro mimořádné případy. V budoucnosti se uvažuje most využít pro rychlodráhu, která spojí centrum metropole s Petržalkou.

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Most přes Dunaj

Lovosice

Původní, 336 metrů dlouhý ocelový most přes Labe byl v rámci rekonstrukce tříkilometrového úseku trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece stavbaři upravovali mimo jiné také podle hladiny řeky. V rámci rekonstrukce postupně odstranili stávající ocelové konstrukce, zesílili pilíře v řece předepnutými tyčemi a zvýšili únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží.

Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
bottom of page