Reference realizovaných projektů

Připravili jsme pro Vás průřez některými zajímavými projekty ve strojírenství, které realizovala skupina ALEGRI steel od roku 2001. Naši proškolení pracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti z České republiky a zahraničí

Trojsky most

Trojský most je silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze. Veřejnosti byl slavnostně otevřen 4. října 2014. Vede z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Nové Povltavské a Trojské v Troji.

Bernburg

Na jihozápadě Saska-Anhaltska je budován silniční obchvat města Bernburgu. Pro převedení tohoto okruhu přes řeku Saale 

Mokre Lazce

Most celkové délky 330,0 m tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětími od 39,0 do 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Bratislava

Starý most (původně: Most Františka Jozefa, po první světové válce Štefánikov most, po druhé světové válce bez názvu, po dokončení Mostu SNP začátkem sedmdesátých let 20. století byl pojmenován Most Červenej armády, po roce 1990 Starý most) je nejstarší dochovaný most vedoucí přes řeku Dunaj v Bratislavě.

Most je tvořen železnými díly, stojí na kamenných pilířích. Jeho délka činí 460 m; vede přes něj jak lávka pro pěší, dráha tramvají i dvouproudová vozovka pro mimořádné případy. V budoucnosti se uvažuje most využít pro rychlodráhu, která spojí centrum metropole s Petržalkou.

Lovosice

Původní, 336 metrů dlouhý ocelový most přes Labe byl v rámci rekonstrukce tříkilometrového úseku trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece stavbaři upravovali mimo jiné také podle hladiny řeky. V rámci rekonstrukce postupně odstranili stávající ocelové konstrukce, zesílili pilíře v řece předepnutými tyčemi a zvýšili únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží

TELEFON

Tel: 266-315-850 | Mob: 725-884-668

EMAIL
BETRIEBSSTUDEN

Mon - Fri : 7:oo - 16:oo

AUF DEM MARKT SIND WIR SCHON SEIT 2009

Seit 2009 sind wir In der Tschechischen Republik und anderen Länder als Jobagentur und Property Management und Instandhaltung tätig.

SERVICE

- Beschäftigung

- Personalwesen

- Metallarbeiten

- Schweißarbeiten

- Montagearbeiten

- Immobilien-Management und Wartung

Adresse

Kolbenova 616/34, Praha

Praha 9 - Kolbenova, 190 00

Welcome to webside ALEGRI GROUP s.r.o.                                                               Design by Zadružynski