Reference realizovaných projektů

Připravili jsme pro Vás průřez některými zajímavými projekty ve strojírenství, které realizovala ALEGRI GROUP od roku 2001. Naši proškolení pracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti z České republiky a zahraničí

Trojský most

Trojský most je silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze. Veřejnosti byl slavnostně otevřen 4. října 2014. Vede z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Nové Povltavské a Trojské v Troji.

Bernburg

Na jihozápadě Saska-Anhaltska je budován silniční obchvat města Bernburgu. Pro převedení tohoto okruhu přes řeku Saale.

Mokré Lazce

Most celkové délky 330,0 m tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětím od 39,0 do 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Trojsky most 016
Trojsky most 015
Trojsky most 009
Trojsky most 008
Trojsky most 1
Trojský_most_001
Demontáž podporové konstrukce
Podporová_konstrukce
Svár PF
Svar bugem Trojsky most Praha
P1040706
P1050005
P1040707
P1040689
Montáž oblouku
Montáž mostů Bernburg Saale
P1040575
Pohled na s
Mokré_Lazce
Mokré Lazce připrava
Mokré lazce 1
Mokré_Lazce_mont.
Lazce
Mokré_Lazce_001

Bratislava

Starý most je nejstarší dochovaný most vedoucí přes řeku Dunaj v Bratislavě.

Most je tvořen železnými díly, stojí na kamenných pilířích. Jeho délka činí 460 m; vede přes něj jak lávka pro pěší, dráha tramvají i dvouproudová vozovka pro mimořádné případy. V budoucnosti se uvažuje most využít pro rychlodráhu, která spojí centrum metropole s Petržalkou.

Bratislava2
Bratislava4
Bratislava3
Most_přes_Dunaj

Lovosice

Původní, 336 metrů dlouhý ocelový most přes Labe byl v rámci rekonstrukce tříkilometrového úseku trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece stavbaři upravovali mimo jiné také podle hladiny řeky. V rámci rekonstrukce postupně odstranili stávající ocelové konstrukce, zesílili pilíře v řece předepnutými tyčemi a zvýšili únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží.

Lovosice8
Lovosice 5
Lovosice7
Lovosice8
Luznici