Reference realizovaných projektů

Připravili jsme pro Vás průřez některými zajímavými projekty ve strojírenství, které realizovala skupina ALEGRI steel od roku 2001. Naši proškolení pracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti z České republiky a zahraničí

Trojsky most

Trojský most je silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze. Veřejnosti byl slavnostně otevřen 4. října 2014. Vede z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Nové Povltavské a Trojské v Troji.

Bernburg

Na jihozápadě Saska-Anhaltska je budován silniční obchvat města Bernburgu. Pro převedení tohoto okruhu přes řeku Saale 

Mokre Lazce

Most celkové délky 330,0 m tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětími od 39,0 do 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Trojsky most 016
Trojsky most 015
Trojsky most 009
Trojsky most 008
Trojsky most 1
Trojský_most_001
Demontáž podporové konstrukce
Podporová_konstrukce
Svár PF
Svar bugem Trojsky most Praha
P1040706
P1050005
P1040707
P1040689
Montáž oblouku
Montáž mostů Bernburg Saale
P1040575
Pohled na s
Mokré_Lazce
Mokré Lazce připrava
Mokré lazce 1
Mokré_Lazce_mont.
Lazce
Mokré_Lazce_001

Bratislava

Starý most (původně: Most Františka Jozefa, po první světové válce Štefánikov most, po druhé světové válce bez názvu, po dokončení Mostu SNP začátkem sedmdesátých let 20. století byl pojmenován Most Červenej armády, po roce 1990 Starý most) je nejstarší dochovaný most vedoucí přes řeku Dunaj v Bratislavě.

Most je tvořen železnými díly, stojí na kamenných pilířích. Jeho délka činí 460 m; vede přes něj jak lávka pro pěší, dráha tramvají i dvouproudová vozovka pro mimořádné případy. V budoucnosti se uvažuje most využít pro rychlodráhu, která spojí centrum metropole s Petržalkou.

Bratislava2
Bratislava4
Bratislava3
Most_přes_Dunaj

Lovosice

Původní, 336 metrů dlouhý ocelový most přes Labe byl v rámci rekonstrukce tříkilometrového úseku trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece stavbaři upravovali mimo jiné také podle hladiny řeky. V rámci rekonstrukce postupně odstranili stávající ocelové konstrukce, zesílili pilíře v řece předepnutými tyčemi a zvýšili únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží

Lovosice8
Lovosice 5
Lovosice7
Lovosice8
Luznici