Úvodní stránka > ALEGRI Job > Pro firmy
pro firmy
Co Vám můžeme nabídnout?

Prostřednictvím naší agentury můžete řešit například dlouhodobou nepřítomnost vašeho kmenového zaměstnance nebo i kratší nepřítomnost. K výkonu práce ve vaší firmě zajistí naše agentura potřebný počet pracovníků. Na nic víc se soustředit nemusíte.

Právní vztahy při agenturním zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání se realizuje na základě právních vztahů, které se vznikají mezi agenturou práce a uživatelem (dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce) a mezi agenturou práce a příslušným zaměstnancem (pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti). Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce vedoucí pracovníky firmy uživatele zaměstnanci ukládají pracovní úkoly, řídí a kontrolují jeho práci, však formálním zaměstnavatelem zůstává agentura práce, která zaměstnanci vyplácí mzdu. Uživatel nesmí vůči zaměstnanci činit právní úkony jménem agentury práce.

Prostřednictvím služby dočasného přidělení je vyhledání, přijetí i propuštění pracovníků mnohem jednodušší než konzervativní právní úpravy pracovního poměru.

Typy agenturního zaměstnávání
  • krátkodobé pracovní úvazky - jedná se o nárazovou nebo pravidelnou práci na zkrácený úvazek nebo třeba jen pár hodin týdně.
  • dlouhodobé pracovní úvazky - jedná se o dočasné přidělení ke klientovi na plný pracovní úvazek a obvykle i delší období.
Proč agenturní zaměstnanci
  • flexibilita agenturních zaměstnanců, jejich ochota pracovat
  • nebudete mít žádné starosti s administrativou zaměstnávání pracovníků, veškeré formality zajistíme samostatně
  • jedním z největších přínosu agenturního zaměstnávání je spolehlivost agenturních zaměstnanců i díky tomu že za jejich činnost ručí naše personální agentura